Rozkwitalnia

Projekt „Rodzinna poMOC”

Projekt w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2023 – PRIORYTETY 2-4

Projekt „Rodzinna poMOC” jest realizowany przez Fundację Uwolniona Edukacja Rozkwitalnia  w Olsztynie w okresie od 01.08.2023 do 31.08.2024. Jego odbiorcami są osoby z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.

Działania zaplanowane w trakcie realizacji projektu mają na celu zwiększenie społecznego zaangażowania rodzin z małymi dziećmi poprzez transfer doświadczeń między specjalistami i rodzicami oraz zbudowanie lokalnej sieci wsparcia.

Uwaga! Formularze zapisów na warsztaty i na spotkania w ramach dyżurów specjalistycznych będą systematycznie umieszczane na naszej stronie https://rozkwitalnia.org/ oraz na https://www.facebook.com/FUE.ROZKWITALNIA/?locale=pl_PL

Działania realizowane będą w trzech obszarach:

  1. Zwiększenia kompetencji rodzicielskich poprzez dwa turnusy Szkoły Rodzenia, warsztaty i indywidualne konsultacje ze specjalistami;

Bliskościowa Szkoła Rodzenia – Pierwszy turnus dla 6 kobiet w ciąży (między 20 a 38 tygodniem ciąży) odbędzie się jesienią 2023 roku – październik/listopad 2023, drugi turnus dla 6 kobiet w ciąży (między 20 a 38 tygodniem ciąży przeprowadzony zostanie na przełomie kwietnia i maja 2024 roku.

W ramach Szkoły Rodzenia będą miały miejsce konsultacje ze specjalistami okołoporodowymi: doulą, psycholożką okołoporodową i dziecięcą. Zaproszeni będą również specjaliści, którzy udzielają wsparcia w zakresie położnictwa, doradztwa laktacyjnego i urofizjoterapii kobiet, będący dodatkowym wsparciem merytorycznym.

Formularz zgłoszenia

 

  1. Integracja rodzin oraz zwiększenie ich aktywności społecznej poprzez grupę wsparcia dla mam i ojców, warsztaty ze specjalistami, wakacyjny piknik aktywizujący oraz rodzinne inicjatywy wolontariackie. W ramach tego obszaru od września:

Krąg dla mam – nieodpłatne spotkania raz w tygodniu dla kobiet w ciąży oraz mam dzieci do trzeciego roku w sali Fundacji na ul. Jagiellońskiej 59 sala nr 4 lub w wyznaczonym punkcie leśnym. Opiekunką spotkań będzie mentorka – wolontariuszka.

Celem spotkań jest wzajemne wsparcie, przeciwdziałanie wypaleniu rodzicielskiemu, promowanie aktywnego stylu życia, lasoterapia.

Formularz zgłoszenia

 

 

Krąg dla ojców – nieodpłatne spotkania dwa razy w miesiącu. Opiekunem spotkań będzie mentor – wolontariusz, zaś spotkania odbywać się będą w okresie ciepłym w Lesie Miejskim w Olsztynie, zaś w miesiącach jesienno-zimowych w sali Fundacji. Każde spotkanie będzie miało temat nadany przez uczestnika, które służyć będzie wymianie wiedzy i doświadczenia wśród ojców.

Formularz zgłoszenia

 

Warsztaty z psychologiem dziecięcym (styczeń-luty 2024).

Uczestnicy nie płacą za udział*. Tematem pierwszego spotkania będzie zwiększenie wiedzy na temat wspierania rozwoju kompetencji emocjonalnospołecznych u dzieci do trzeciego roku życia, Ważnym elementem będzie profilaktyka wczesnego wykrywania trudności rozwojowych u dzieci.

Tematem drugiego spotkania będą techniki radzenia sobie ze stresem wśród rodziców, przeciwdziałanie wypaleniu rodzicielskiemu i omówienie sygnałów wystąpienia depresji poporodowej u kobiet oraz form wsparcia dla kobiety doświadczającej trudności psychicznych i jej bliskich.

Warsztaty z farmaceutką (luty-marzec 2024)

Uczestnicy nie płacą za udział. Tematem pierwszego spotkania będzie zwiększenie wiedzy na temat ziołolecznictwa, aromaterapii i naturalnego wzmacniania odporności u kobiet w ciąży oraz osób dorosłych. Natomiast tematem drugiego spotkania będzie zwiększenie wiedzy na temat ziołolecznictwa i naturalnego wzmacniania odporności u dzieci.

Warsztaty z dietetykiem (marzec-kwiecień 2024)

Uczestnicy nie płacą za udział. Tematem pierwszego spotkania będzie zwiększenie wiedzy na temat zdrowego żywienia w okresie ciąży i karmienia piersią oraz zbilansowanej diety rodzinnej. Natomiast tematem drugiego spotkania będzie zwiększenie wiedzy na temat rozszerzania diety dziecka oraz profilaktyki trudności żywienia w przyszłości.

Warsztaty z neuroplogopedą (kwiecień-maj 2024)

Uczestnicy nie płacą za udział. Tematem pierwszego warsztatu będzie zwiększenie wiedzy na temat rozwoju mowy małego dziecka, Natomiast tematem drugiego spotkania będzie zwiększenie świadomości logopedycznych trudności rozwojowych od urodzenia przez okres rozszerzania diety.

Warsztaty z fizjoterapeutą (maj-czerwiec 2024)

Uczestnicy nie płacą za udział. Tematem pierwszego warsztatu będzie zwiększenie wiedzy na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci do pierwszego roku życia oraz profilaktyki trudnościom rozwojowym, Natomiast tematem drugiego spotkania będzie zwiększenie wiedzy na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci między pierwszym a trzecim rokiem życia.

Warsztaty z edukatorem leśnym (czerwiec-lipiec 2024)

Uczestnicy nie płacą za udział. Tematem pierwszego warsztatu będzie zwiększenie wiedzy na temat pierwszej pomocy u dzieciom. Natomiast tematem drugiego spotkania będzie zwiększenie wiedzy na temat lasoterapii i zwiększenie świadomości na temat profilaktyki trudności rozwojowych wśród dzieci i dorosłych poprzez aktywność fizyczną w przyrodzie.

  1. Promowanie i wspieranie działań w zakresie profilaktyki problemów w rodzinie i wczesnej interwencji.

Dyżury specjalistyczne z  psychologiem dziecięcym i terapeutą od września 2023 do czerwca 2024.

Formularz zgłoszenia

 

 

Psycholog dziecięcy (4 godziny w miesiącu)

Terapeutka Somatic Experiencing®,  facylitatorka EmotionAid®, praktyk Brainspotting (4 godziny w miesiącu)

Rodziców zainteresowanych wsparciem specjalistów prosimy o zapisywanie się w podanym na stronie formularzu

Konferencja „Rodzinna pomoc”  (czerwiec 2024)

Wakacyjny piknik integracyjny dla rodzin (lipiec 2024)

*Wszystkie działania w projekcie „Rodzinna pomoc” są finansowane w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2023 – PRIORYTETY 2-4

————————————————————————————————————————————————————

Konferencja w ramach projektu „Rodzinna poMOC”

MOC BLISKOŚCI. JAK BLISKOŚĆ I OBECNOŚĆ RODZICÓW ZMIENIA DZIECI

WEŹ UDZIAŁ – i miej wpływ na życie swojej rodziny‼️

➡️ Gdzie?  Sala konferencyjna OSW ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn
➡️ Kiedy? 11 maja 2024 godz. 10-17.00
W trakcie dostępne: kawa, herbata, napoje, poczęstunek


Nieodpłatny udział:
➡️ FORMULARZ ZAPISU

————————————————————————————————————————————————————-

Skip to content