Rozkwitalnia

Konsultacje indywidualne

Jestem pedagogiem specjalnym (surdo- i oligofrenopedagogiem), praktykiem Somatic Experiencing®, facylitatorką EmotionAid® (pierwszej pomocy emocjonalnej), tutorką edukacyjną i rozwojową, autorką/współautorką książek i artykułów z zakresu niepełnosprawności, rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego oraz wpływu traumatycznych doświadczeń na rozwój dziecka. 

Pracuję z wykorzystaniem metody Somatic Experiencing® (metody leczenia traumy i skutków przewlekłego stresu), EmotionAid® (pierwszej pomocy emocjonalnej), Brainspotting (metody wykorzystującej naturalne zdolności mózgu do samoleczenia i samoreorganizacji), NVC – porozumienia bez przemocy, tutoringu edukacyjnego i rozwojowego. Współpracuję z Ośrodkiem Leczenia Traumy „Oddech” w Warszawie oraz z PAB SE (Pädagogik – Adoption – Beratung & Somatic Experiencing®, Suhr, Szwajcaria). 

Oferuję: 

  • wsparcie rodziców (szczególnie rodziców adopcyjnych i zastępczych oraz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami) 
  • wsparcie dzieci (szczególnie z rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz dzieci z traumatycznymi doświadczeniami) przy ścisłej współpracy z rodzicami;
  • wsparcie innych osób, które doświadczają przewlekłego stresu i chcą zdobyć strategie lepszego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Kontakt: ubartnikowska@gmail.com

Empatyczna Obecność autorska metoda wypracowana przez osobiste doświadczenia w przestrzeni duchowości i rozwoju osobistego na przełomie ponad dwudziestu lat.

Co robię? Jestem.

Jestem dla Ciebie. Widzę Cię i słyszę. Wspieram i podążam za Tobą. Towarzyszę Ci w sposób jaki potrzebujesz, w Twoich bezpiecznych granicach.

Empatyczna obecność wspiera uwalnianie traum, pozwala doświadczyć bezpiecznej więzi, patrzeć na życie z wielu metapoziomów  w ujęciu holistycznym. Przez  doświadczenie empatycznej, akceptującej obecności nabierasz umiejętności  kontaktowania się i budowania relacji ze sobą  i innymi.

Jeśli masz taką gotowość , to otworzy się przed Tobą przestrzeń obcowania na subtelnym poziomie duszy i wytyczania celów zgodnie z jej powołaniem.

Od wielu lat wspieram innych. Wspieranie jest moją świadomą drogą. Bycie i autentyczna obecność w uważności  na towarzyszenie Ci , jest moją misją i powołaniem.

Łączę duchowość, medytacje, wizualizacje, fizykę kwantową  i doświadczenie ponad dwudziestu lat w drodze rozwoju osobistego. Korzystam z  wielu metod, zanurzałam się w skrajnie różnych nurtach rozwoju, łącząc je i sprawdzając,  aby móc dzielić się nimi w sposób świadomy i jasny.

  Nie prowadzę terapii. Nie jestem psychologiem ani terapeutą, coachem ani trenerem,  a jednak spotkanie ze mną zawiera się w tych przestrzeniach.

Jolanta Pulwert

Doradca zawodowy, szkoleniowiec, przez wiele lat dyrektor administracji i członkini zarządu spółek, nauczycielka akademicka, facylitatrorka. Współzałożycielka Fundacji Uwolniona Edukacja „Rozkwitalnia”, inicjatorka powstania Korczakowskiej Szkoły Marzeń i członkini funkcjonującej w niej Rady Programowej.

Bliskie są jej podejścia akceptujące role więzi, odnoszące się do teorii przywiązania i samoregulacji. Czerpie z obszarów takich jak Rodzicielstwo Bliskości, Porozumienie bez Przemocy, psychologia pozytywna, Turkusowe organizacje. Wspiera inicjatywy kobiece. Prowadzi grupy wsparcia dla rodziców i Empatyczne Kręgi Kobiet. Pracuje według autorskiego programu „Empatyczna Obecność” opartego na dwudziestoletnim doświadczeniu. Towarzyszy w odkrywaniu odpowiedzi na pytania: Czym jest to czego tak naprawdę chcemy? I jak możemy wyruszyć w tym kierunku?

Kontakt: 691 076 516

Skip to content